Vitale Infrastructuren

Twitter
LinkedIn
Facebook
Email
vitale-infrastructuur

Vitale Infrastructuren

Wij werken al jaren binnen de vitale sectoren van Nederland en zijn bekend met die processen, cultuur, afhankelijkheden, werkwijze en regelgeving.
Kenmerk van deze infrastructuren en -processen is dat uitval of verstoring een hoge impact heeft, niet alleen voor het eigen bedrijf, maar ook voor ketenpartners en voor de samenleving.

Het Adviescentrum BVI hanteert gevalideerde methodieken om inzicht te krijgen in de meest relevante risico’s. Met dit inzicht adviseren wij over maatregelen die de risico’s beheersbaar maken.
Nederland heeft een Strategie Nationale Veiligheid waarin de ‘Bescherming Vitale Infrastructuur’ een belangrijke plaats inneemt. Hierin zijn infrastructuren geïdentificeerd die bij uitval of verstoring tot grote maatschappelijke ontwrichting kunnen leiden. 80% van deze vitale infrastructuur wordt beheerd door private partijen. Daarom is publiek- private samenwerking bij de bescherming van vitale infrastructuur belangrijk. Daarnaast kan er sprake zijn van grensoverschrijdende infrastructuren. In internationaal verband zijn verschillende programma’s en aanpakken vastgesteld voor de bescherming daarvan.

Het Adviescentrum BVI heeft kennis en ervaring opgebouwd van de volgende vitale sectoren:

   Energie (elektriciteit, aardgas, olie)
   Telecommunicatie en ICT, Drinkwater
   Voedsel
   Gezondheidszorg 
   Financieel
   Keren en beheren oppervlaktewater
   Openbare Orde en Veiligheid, Rechtsorde
   Openbaar bestuur
   Transport (lucht, spoor en weg)

Wij ondersteunen ook bedrijven en organisaties buiten deze sectoren. 

Bel even om de mogelijkheden te bespreken. 

Marcel is het eerste aanspreekpunt voor vragen of informatie over de competenties en specialismen van Adviescentrum BVI. Neem gerust contact op, ik ben altijd bereikbaar op 064 010 5355.

Onze nieuwsbrief ligt voor U klaar!

Uw email adres wordt enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief