Veiligheid in de (Petro)chemie

Twitter
LinkedIn
Email
Print
petrochem

Veiligheid in de (Petro)chemie

Geregeld zijn er incidenten in de (petro)chemiesector die de krant halen. Meestal zijn dit geen beveiligingsincidenten. Beveiliging is in deze industrie serieus geregeld. Het Adviescentrum BVI heeft meegewerkt aan het beveiligen van verschillende sites en o.a. een cursus Risicoanalyse voor deze sector gemaakt.

Security incidenten in de chemiesector en in de petrochemie kunnen grote gevolgen hebben voor de externe veiligheid of voor de leveringszekerheid. Om de risico’s te beheersen en de security aanpak te borgen hebben rijksoverheid, brancheverenigingen en bedrijven in deze sectoren samengewerkt om een security management aanpak in te voeren en regelmatig de risico’s en benodigde maatregelen te evalueren.

Het Adviescentrum BVI ondersteunt opdrachtgevers met het:

  Uitvoeren van een risicoanalyse
  Ontwikkelen van het beveiligingsplan
  Selecteren van kostenefficiënte en doeltreffende maatregelen
  Professionaliseren van de security management aanpak
  Implementeren en het beoordelen van security maatregelen (mogelijke referenties zijn de European Responsible Care Security Code en de ISPS code)
  Periodiek actualiseren van de risicoanalyse en de beoordeling van het maatregelenpakket

Neem contact op voor een nadere kennismaking!

Marcel is het eerste aanspreekpunt voor vragen of informatie over de competenties en specialismen van Adviescentrum BVI. Neem gerust contact op, ik ben altijd bereikbaar op 064 010 5355.

Onze nieuwsbrief ligt voor U klaar!

Uw email adres wordt enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief