Risico’s in de Veiligheidsregio’s

Twitter
LinkedIn
Email
Print
ambulance brandweer moodbar

Risico’s in de Veiligheidsregio’s

Politie, brandweer, GHOR en Centrale en Gemeenschappelijke Meldkamers spelen een cruciale rol in het lokale veiligheidswerk. Deze organisaties moeten zelf ook goed beschermd zijn. Het Adviescentrum BVI ondersteunt organisaties in de veiligheidsregio bij het opstellen van risicoanalyses en het selecteren van passende maatregelen.

“De veiligheidsregio’s hebben tot taak om de burgers beter te beschermen tegen en hulp te coördineren bij criminaliteit, brand, ongelukken, emissies, terrorisme, rampen en crises.
Deze bescherming noodzaakt tot een goede bescherming van de vitale infrastructuur binnen de regio, opdat burgers verzekerd blijven van essentiële voorzieningen. Want zonder elektriciteit, drinkwater, voedsel of geld ligt de samenleving plat. Het effect van één moedwillige verstoring kan zo groot zijn, dat structurele risicobeheersing noodzakelijk is, zelfs als de kans op een dergelijke verstoring laag is.

Daarnaast dient de communicatie en coördinatie met en tussen hulpdiensten optimaal te worden georganiseerd. De bereikbaarheid en continuïteit van Regionale, Centrale en Gemeenschappelijke Meldkamers is daarbij essentieel.    “

Het Adviescentrum BVI is opdrachtgevers binnen de veiligheidsregio’s en de vitale sectoren behulpzaam bij het:

  Opstellen van een risicoprofiel
  Uitvoeren van een integrale risicoanalyse
  Opstellen van een risicobeleidsplan – hoe om te gaan met risico’s
  Opstellen van een plan van aanpak voor de bescherming van risico-objecten in de regio
  Faciliteren van de PPS tussen de veiligheidsregio’s en de vitale sectoren
  Ondersteunen bij het maken van convenanten, voor (landelijk) samenwerkingsafspraken
  Opstellen van een personeelsinformatieplan, omtrent de risico’s die inzet van het personeel kan hebben voor de gezondheid en de getroffen (of nog te treffen) voorzorgsmaatregelen
  Uitvoeren van een audit, in hoeverre wet- en regelgeving wordt nageleefd
  Opbouwen van expertise op specifieke terreinen, zoals het verkennen van gevaarlijke stoffen of het verrichten van ontsmetting, in de vorm van kadertraining, workshops, expertmeetings, scenario-ontwikkeling of tabletop oefeningen

Graag denken wij met u mee! Bel even voor een afspraak.

Marcel is het eerste aanspreekpunt voor vragen of informatie over de competenties en specialismen van Adviescentrum BVI. Neem gerust contact op, ik ben altijd bereikbaar op 064 010 5355.

Onze nieuwsbrief ligt voor U klaar!

Uw email adres wordt enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief