Risicoanalyses en Beveiliging voor Waterschappen

Twitter
LinkedIn
Email
Print
6897164-oosterscheldedam-moodbar

Risicoanalyses en Beveiliging voor Waterschappen

Ook waterschappen zijn meer aan beveiliging gaan doen. Vooral informatiebeveiliging is actueel. Fysieke beveiliging van locaties en installaties krijgt echter ook steeds meer aandacht. Het Adviescentrum BVI ondersteunt daarbij.

Voor Nederland is het van groot belang dat calamiteiten door overstromingen (natuurrampen) worden voorkomen. Daarom wordt door de waterschappen veel aandacht besteed aan calamiteitenmanagement. De continuïteit van de bedrijfsvoering dient gewaarborgd te blijven. Procesveiligheid en de afhankelijkheid van andere infrastructuren zoals elektriciteit en ICT spelen daarbij een rol. Evenals de risico’s die ontstaan door kwaadwillend handelen, technisch/organisatorisch falen of ‘acts of god’ zoals pandemie.

Het Adviescentrum BVI ondersteunt opdrachtgevers met:

  Inzichtelijk maken van (keten)afhankelijkheden waaronder elektriciteit en ICT
  Beleid gericht op de beveiliging van de primaire bedrijfsprocessen
  Beveiligen tegen ongewenste manipulatie van de bedrijfsvoering waaronder cybersecurity
  Managen van de operationele continuïteit
  Versterken van de weerbaarheid en veerkracht van de operationele processen 
  Beheersen van risico’s vanuit een stakeholderbenadering
  Vergroten van het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie

Veel organisatie investeren vooral in beveiligingstechniek, terwijl vaak de mens de zwakste schakel is. Wij zijn u graag behulpzaam bij het opzetten van een bestendige aanpak voor bewustwording en motivatie van personeel. Zodat ook bij u de mens de sterkste schakel is! 

Marcel is het eerste aanspreekpunt voor vragen of informatie over de competenties en specialismen van Adviescentrum BVI. Neem gerust contact op, ik ben altijd bereikbaar op 064 010 5355.

Onze nieuwsbrief ligt voor U klaar!

Uw email adres wordt enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief