Risicomanagement

Twitter
LinkedIn
Facebook
Email
risks

Risicomanagement

Risicoanalyse en -management

Risicoanalyse en Risk Management zit in onze genen gebakken. Op basis van een goed zicht op de risico’s van een organisatie kunnen de nodige beslissingen worden genomen om die risico’s te managen. 

Een goede risicomanager stelt zich de volgende vragen:

 1. Wat is het ambitieniveau van de organisatie (risk appetite)?
 2. Welke risico’s zijn wel of niet aanvaardbaar?
 3. Kunnen risico’s structureel worden verminderd door een andere inrichting van bedrijfsprocessen?
 4. Kunnen security maatregelen de kans verkleinen op een – voor de opponent succesvolle – aanval?
 5. Hoe kan een effectieve reactie op een incident de impact (schade) beperken?
 6. Hoe kunnen na een incident de bedrijfsprocessen snel worden opgepakt en voortgezet?
 7. Kan met extra herstelcapaciteit de periode van uitval worden verkort?

Wij werken met erkende methoden en methodieken om risico’s in kaart te brengen en te analyseren.  

Binnen het Adviescentrum BVI is kennis aanwezig van verschillende erkende aanpakken voor:

 • Risico Management
 • Security Risk Management
 • Continuïteit Management
 • Organisational Resilience Management

Marcel is het eerste aanspreekpunt voor vragen of informatie over de competenties en specialismen van Adviescentrum BVI. Neem gerust contact op, ik ben altijd bereikbaar op 064 010 5355.

Onze nieuwsbrief ligt voor U klaar!

Uw email adres wordt enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief