Ons Normenkader

Twitter
LinkedIn
Facebook
Email
folders

Ons Normenkader

Het Adviescentrum BVI werkt met de volgende normen, industry standards en ‘good practises’:

  Security Management Systeem Norm 2017 (SMS Norm 2017)
  Universal Security Management Systems Standard 2017 (USMS Standard 2017)
  BREEAM BRL Nieuwbouw en BRL IN-Use (credits HEA 11 Veiligheid, MAT02  Beveiligingsadvies, SRL05 Alarmsystemen en RSL 10 Veiligheidsrisicobeoordeling) 
  Algemene Beveiligingseisen Defensieopdrachten (ABDO)
  Handreiking Risicoanalyse
  Handreiking Operator Security Plan (OSP)
  Handreiking voor Security Afstemming met de Omgeving 
  Handreiking Security Awareness
  Leidraad Uitwisseling Gevoelige Informatie
  Richtlijn Pre-Employment Screening
  US-CCU Checklist voor Cybersecurity
  ISO 27001 Information Security Management Systems Standard
  ISO 22301 Business Continuity Systems Standard
  CPTED – Crime Prevention Through Environmental Design

Marcel is het eerste aanspreekpunt voor vragen of informatie over de competenties en specialismen van Adviescentrum BVI. Neem gerust contact op, ik ben altijd bereikbaar op 064 010 5355.

Onze nieuwsbrief ligt voor U klaar!

Uw email adres wordt enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief