Nieuwe VSO-dienstverlening

Twitter
LinkedIn
Facebook
Email

Nieuwe VSO-dienstverlening

In een tijd waarin security steeds belangrijker en complex wordt, is het vinden van gekwalificeerde Security Officers een uitdaging. Optimale security vraagt om een integrale en risico-gedreven aansturing waarbij informatiebeveiliging, cyber security, fysieke beveiliging en bedrijfscontinuïteit meer en meer bij elkaar komen.
Bovendien wilt u zich kunnen richten op de eigen kernactiviteiten en is het personeelsbudget eindig.

Een flexibele oplossing is onze Virtuele Security Officer (VSO).”

Wij bieden u een flexibele oplossing met de Virtuele Security Officer (VSO) dienstverlening van ABVI, een dienst die wij al meerdere jaren voor enkele van onze klanten invullen.
Wij werken dan als een parttime Security Officer voor uw organisatie. Wij bieden uw organisatie een optimale, flexibele en langdurige samenwerking om u te ontzorgen. Security Risk Management wordt dan professioneel aangepakt met als doel om in controle te zijn en blijven over de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw bedrijfsprocessen, gegevens en systemen.

“Klanten kennen ons als pragmatische en resultaatgerichte top security experts en managers met een ruime ervaring. De kern van onze dienstverlening wordt ingevuld door senior security experts met meer dan 15 jaar ervaring. Zij kunnen daarbij steunen op de expertise van andere ervaren en gecertificeerde security specialisten en (ISO 27001 Lead Auditor en ISAE 3402) auditor(s).

Al onze mensen excelleren op hun eigen deskundigheid en houden dit o.a. in stand door het volgen of geven van colleges, training en certificeringen zoals CISA, CISSP, CISM, CPP, PSP en RSE. Uiteraard zijn we uitvoerig bekend met wet- en regelgeving zoals de AVG, VIR-BI, BIR, Common Criteria, ISPS en standaarden zoals de ISO 27000 series, ISA99, NIST, NEN 7131 en ISO 22301 of besturingsmodellen zoals COBIT en COSO.”

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van beveiligingsbeleid en het identificeren van kritische bedrijfsprocessen, middelen, dreigingen, kwetsbaarheden en risico’s voor uw organisatie. Echter de essentie van onze VSO-dienstverlening is dat we u ook operationeel ondersteunen door maatregelen te helpen treffen en een vastgesteld niveau van security in stand te houden. Onze ‘best in class’ security ondersteuning aan uw organisatie kan bijvoorbeeld bestaan uit:

   Organiseren van service management over alle beveiligingsaspecten heen (personeel, organisatie, fysiek én ICT)
   Optreden als sparring partner voor het senior management, projectmanagers en systeemarchitecten
   Vertegenwoordigen van uw organisatie bij interne en externe overleggen en stakeholders
   Aansturen van en toezien op de security aspecten t.a.v. leveranciers
   Participeren in aanbesteding- en ontwikkeltrajecten
   Periodiek actualiseren van een (cyber) dreigingsbeeld
   (Op)stellen van informatiebeveiligingseisen
   Begeleiden van risico-inventarisaties en impactanalyses
   Signaleren en rapporteren over (mogelijke) beveiligingskwesties
   Monitoren van (ICT) trends en ontwikkelingen

Als Virtuele Security Officer werken we nauw samen met uw direct betrokken (afdelings)managers en zijn we gemiddeld één dag per week op locatie aanwezig. Daarbij investeren we tijd in het door en door leren kennen van uw organisatie.

U kunt optimaal gebruik maken van onze expertise op het gebied van organisatorische maatregelen, fysieke beveiliging (bouwkundig, elektronisch), personele maatregelen (screening, awareness), bedrijfscontinuïteit, informatiebeveiliging, IT auditing, cybercrime, privacy, cyber security en beveiliging van industriële controle systemen (procesbesturing, SCADA).

Bel ons voor meer informatie over hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Marcel is het eerste aanspreekpunt voor vragen of informatie over de competenties en specialismen van Adviescentrum BVI. Neem gerust contact op, ik ben altijd bereikbaar op 064 010 5355.

Onze nieuwsbrief ligt voor U klaar!

Uw email adres wordt enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief