Maatregelenselectie en Ontwerp van Beveiliging

Twitter
LinkedIn
Facebook
Email

Maatregelenselectie en Ontwerp van Beveiliging

Beveiligingsmaatregelen selecteren voor een juiste mix van veiligheidsmaatregelen. Dit vergt de nodige kennis en inzicht in uw organisatie en in de werking en effectiviteit van die maatregelen. Erkende kaders en normen kunnen hierbij richting geven. Een Gap analyse (compliance) en kosten-baten analyse mogen dan niet ontbreken.

Kennis van beveiliging 

Bij het Adviescentrum BVI is veel kennis aanwezig van:

   Fysieke beveiligingsmaatregelen – sloten, hekwerken, sluizen, hang- en sluitwerk, compartimenten, kluizen o.a. voor het verkrijgen van BREEAM credits volgens HEA 11 of MAT02 -03 en -04
  Elektronische beveiligingsmaatregelen – detectie, signalering, toegangscontrole, verlichting 
  Personele beveiligingsmaatregelen –  werving, selectie, screening, VOG, antecedentenonderzoek, sancties, beloningen, motivatie
   Informatiebeveiliging en beveiliging van procesbesturing – IT/ICS, SCADA, IDS, GRC, ITIL, ISO 27000
   Dreigingen – terrorisme, CBRN, explosieven, brand, criminaliteit, inbraak, diefstal, afpersing, fraude, intern (insider threat)
   Bestuurlijke en juridische aspecten – Privacy, GDPR, AVG, Wpbrb, handhaving, toezicht
   Communicatie en bewustwording – E-learning, trainingen, oefeningen, workshops, menselijk gedrag, programma’s

Het selectieproces moet borgen dat:

   Maatregelen in samenhang (integraal) worden gekozen
   Heldere beoordelingscriteria worden gehanteerd
   Getroffen maatregelen met regelmaat worden getoetst en geëvalueerd
   Het pakket aan maatregelen risico-effectief, kostenefficiënt en bestendig is

Onze beveiligingsadviezen zijn altijd maatwerk!
Vraag gerust om een offerte.

Marcel is het eerste aanspreekpunt voor vragen of informatie over de competenties en specialismen van Adviescentrum BVI. Neem gerust contact op, ik ben altijd bereikbaar op 064 010 5355.

Onze nieuwsbrief ligt voor U klaar!

Uw email adres wordt enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief