Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (en ook voor ROC’s en praktijkonderwijs)

Twitter
LinkedIn
Email
Print
classroom

Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (en ook voor ROC’s en praktijkonderwijs)

Ondwewijs-instellingen moeten de veiligheid van medewerkers en studenten waarborgen. Ook informatiesystemen en gebouwcomplexen worden steeds beter beveiligd. Het Adviescentrum BVI werkt voor deze instellingen en heeft bijgedragen aan een nationale veiligheidsnorm voor het HO.

Universiteiten en Hoge Scholen staan voor de uitdaging de veiligheid voor hun medewerkers en studenten te borgen en daarmee de doelstellingen van de instellingen te onderschrijven. Het ‘Managementsysteem Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs’ (MIVH) is ontwikkeld om dit te ondersteunen. Tien verschillende veiligheidsthema’s worden hierin gebundeld om integraal de risico’s te kunnen monitoren en beheersen.

Wij hebben een handreiking opgesteld om dit managementsysteem in uw instelling in te voeren. Ook hebben wij aan de MIVH-vragenlijst gewerkt die als audittool voor zelfbeoordeling kan dienen.

U kunt ons inschakelen voor de volgende activiteiten:

 Integrale Risicoanalyse: een heldere schets van de risico’s voor prioritering van maatregelen
 Veiligheidsverantwoording: een foto van de getroffen maatregelen en restrisico’s
 Plan van aanpak: om veiligheidsbeleid te formuleren en een managementsysteem in te richten
 Kosten- en batenanalyse: vergroot het rendement van de veiligheidsaanpak
  Impactanalyse: de start van een continuïteitsplan voor kritieke processen
 Beveiligingsplan: integrale veiligheid voor een Veilige Campus
 Privacy toets: zicht op privacy compliance
 Brandveiligheids- en BHV-toets: breng veiligheid net een stapje verder

Bel gerust voor een oriënterend gesprek!

Managementsysteem Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (MIVH)
Managementsysteem Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (MIVH)

Marcel is het eerste aanspreekpunt voor vragen of informatie over de competenties en specialismen van Adviescentrum BVI. Neem gerust contact op, ik ben altijd bereikbaar op 064 010 5355.

Onze nieuwsbrief ligt voor U klaar!

Uw email adres wordt enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief