Veilig Transport en Havenbeveiliging

Twitter
LinkedIn
Email
Print
Veilig Transport

Veilig Transport en Havenbeveiliging

De transportsector heeft veel te stellen met (georganiseerde) criminaliteit en soms zelfs met terrorisme. Het Adviescentrum BVI ondersteunt bedrijven bij het selecteren en invoeren van kosten efficeinte maatregelen om aan wet- en regelgeving te voldoen (zoals de Havenbeveiligingswet en de ISPS Code) en om risico’s te beperken.

De spoorwegen, snelwegen, luchtverkeerswegen en het vaarwegennet zijn de transportaders van Nederland. De havens van Amsterdam, Rotterdam en Schiphol zijn daarin knooppunten met internationale allure. Bruggen, tunnels, rangeer- en verkeerspleinen zijn cruciale elementen van deze netwerken. Transport is bovendien afhankelijk van elektriciteit, brandstoffen en telecommunicatie. Grote mensenmassa’s, transport van kostbare goederen en gevaarlijke stoffen alsmede de transparantie en toegankelijkheid maken deze infrastructuur buitengewoon aantrekkelijk voor kwaadwillenden. In verschillende internationale verdragen, Europese directives en nationale wetten komt het belang van veilige en goed functionerende transportmodaliteiten tot uiting. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Verdrag van Chicago van International Civil Aviation Organization (ICAO), Annex 17 on Security
  • EU Directives 185/2010, 2005/65/EC, 2006/90/EC, 2006/89/EC
  • ISPS Code van de IMO
  • ADNR / ADN
  • Tunnelwet, Luchtvaartwet, Luchthavenreglement, Havenbeveiligingswet

Het Adviescentrum BVI kan beleidsmakers en beheerders van vitale transportinfrastructuren ondersteunen met:

  • Dreigings- en scenarioanalyses
  • Kwetsbaarheids- en risicoanalyses
  • Compliance beoordelingen en audits
  • Scans van security en bedrijfscontinuïteit
  • Training en advies

Met een Security Scan kunnen wij u snel een eerste indruk geven.

Marcel is het eerste aanspreekpunt voor vragen of informatie over de competenties en specialismen van Adviescentrum BVI. Neem gerust contact op, ik ben altijd bereikbaar op 064 010 5355.

Onze nieuwsbrief ligt voor U klaar!

Uw email adres wordt enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief