CBRNe Security

Twitter
LinkedIn
Facebook
Email
CBRN-Security

CBRNe Security

CBRNe wordt gebruikt om de dreiging met en risico’s van chemische, biologische, radiologische en nucleair agentia en explosieven aan te duiden. Het Adviescentrum BVI heeft veel ervaring en kennis van het verwerken van CBRNe dreigingen in risicoanalyses. Ook weten wij effectieve maatregelen te selecteren en te ontwerpen tegen deze dreigingen.

In een aantal industrieën wordt gewerkt met chemische en biologische middelen. De aandacht voor CBRNe security maakt daar onderdeel uit van de bedrijfsvoering, maar ook bedrijven die niet zelf met deze agentia werken, kunnen geconfronteerd worden met de CBRNe risico’s, bijvoorbeeld vanwege de vestigingslocatie of omdat het concern een doelwit voor aanslagen kan zijn.

De oorzaak kan daarmee liggen in menselijk, organisatorisch, en/of technisch falen. Bovendien kan kwaadwillend handelen verstrekkende gevolgen hebben. Voor effect beperking – als onderdeel van risicomanagement – is de oorzaak niet direct relevant. Voor het selecteren en ontwerpen van beveiligingsmaatregelen is de oorzaak van een CBRNe incident natuurlijk doorslaggevend. 

De bedrijfscontinuïteit van een bedrijf komt bij een CBRNe incident in gevaar als:

  Toeleveranties onbruikbaar blijken vanwege besmetting
  Proces-kritisch personeel wordt uitgeschakeld
  Het personeel onder de kritische sterkte komt
  Werkzaamheden worden bemoeilijkt door de noodzaak om beschermende kleding te dragen
  De consumptieveiligheid van producten niet kan worden gegarandeerd

Dit kan naast natuurlijk oorzaken – waaronder ziekten – ook worden veroorzaakt door opzettelijke incidenten. Bekende voorbeelden zijn de Anthrax brieven en vergiftigde voedselwaren.

Door slim ontwerp en het aanbrengen van beschermende middelen kunnen gebouwen aan de gebruikers bescherming tegen deze gevaren bieden en bedreigers worden geweerd. Buiten de gebouwen kan persoonlijke bescherming zorgen dat personeel niet besmet raakt.

Volgens dezelfde principes van risicomanagement dienen middelen en procedures wel overdacht, aangeschaft en geoefend te worden.

Marcel is het eerste aanspreekpunt voor vragen of informatie over de competenties en specialismen van Adviescentrum BVI. Neem gerust contact op, ik ben altijd bereikbaar op 064 010 5355.

Onze nieuwsbrief ligt voor U klaar!

Uw email adres wordt enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief