Beveiliging van Gas, Elektriciteit en Olie

Twitter
LinkedIn
Email
Print
ambulance brandweer moodbar

Beveiliging van Gas, Elektriciteit en Olie

Bedrijven in de sectoren elektriciteit, gas, olie en kernenergie kennen uitgebreide initiatieven voor security risk management. Het Adviescentrum BVI werkt met deze bedrijven om de beveiliging efficienter en effectiever te maken. Risicoanalyses, security scans en audits voeren wij geregeld uit.

De samenleving is sterk afhankelijk van energie. De energieketen bestaat uit winning. productie, import, transport en distributie naar de eindgebruiker. Verstoringen in de levering van elektriciteit, gas of olieproducten hebben grote effecten  in de maatschappij. De leveringszekerheid van gas en elektriciteit is dan ook bij wet geregeld.

Bij kernenergie is vooral externe veiligheid en de safeguarding van splijtstoffen van belang. In de veiligheidsconcepten voor energietransport en –distributie wordt de rol van de procesbesturing steeds prominenter. Ook de introductie van ‘intelligente netten en meters’ eist herziening van het beveiligingsconcept.

Het Adviescentrum BVI ondersteunt opdrachtgevers met:

  Belangen en afhankelijkheden inventariseren
  Dreigingen analyseren (all hazard)
  Ontwerpen van security maatregelen
  Response plannen ontwikkelen
  Continuïteit maatregelen (herstelvermogen) ontwikkelen
  Bestuurlijke maatregelen definiëren voor de veiligheid en leveringszekerheid van energie en omgang met schaarste

Met een Security Scan kunnen we snel uw kwetsbaarheden in kaart brengen.

Marcel is het eerste aanspreekpunt voor vragen of informatie over de competenties en specialismen van Adviescentrum BVI. Neem gerust contact op, ik ben altijd bereikbaar op 064 010 5355.

Onze nieuwsbrief ligt voor U klaar!

Uw email adres wordt enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief