Beleidsadvies voor veiligheid en beveiliging

Twitter
LinkedIn
Facebook
Email

Beleidsadvies voor veiligheid en beveiliging

Het Adviescentrum BVI ondersteunt organisaties bij het formuleren van beveiligingsbeleid met aandacht voor de mens, risico’s, investeringen, governance en compliance (GRC).
Het beleid van een organisatie geeft richting en ambitie aan onder andere de veiligheidsprogramma’s en -activiteiten. Aspecten die daarbij van belang kunnen zijn:

  Dreigingen, risico’s en incidenten
  Belangen, bedrijfsprocessen en onderdelen
  (Juridische) verantwoordelijkheden en eisen van ketenpartners
  Organisatiecultuur, wet- en regelgeving
  Toebedeling van taken binnen de organisatie en van eventuele outsourcing
  Budgettering, risico-acceptatie en ambities
  Tijdpad van ontwikkeling en implementatie en mijlpalen

Graag ondersteunen wij u bij het verder ontwikkelen van uw veiligheidsbeleid.

Marcel is het eerste aanspreekpunt voor vragen of informatie over de competenties en specialismen van Adviescentrum BVI. Neem gerust contact op, ik ben altijd bereikbaar op 064 010 5355.

Onze nieuwsbrief ligt voor U klaar!

Uw email adres wordt enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief