Bedrijfsspionage

Twitter
LinkedIn
Facebook
Email
spying

Bedrijfsspionage

Spionage

Veel organisaties zijn kwetsbaar voor spionage door inlichtingendiensten,  concullega’s en particuliere onderzoekers (informatiemakelaars). Vertrouwelijke informatie komt ongewild in vreemde handen. Informatiebeveiliging kan dit risico verkleinen.

Informatiebeveiliging

Helaas verliezen veel organisaties hun vertrouwelijke informatie onnodig door onachtzaamheid van medewerkers. Documenten en andere informatiedragers zijn dan niet afgeschermd, gesprekken zijn eenvoudig te volgen en vertrouwelijke informatie wordt goedgelovig aan derden verstrekt. Indien ontfutselde informatie uit een samenwerkingsverband komt, is het vertrouwen in de samenwerking langdurig geschaad. Als het om eigen intellectueel eigendom gaat, verliest de organisatie toekomstige inkomsten uit deze informatie.

Het Adviescentrum BVI ondersteunt organisaties bij het beveiligen van vertrouwelijke, kostbare en/of kwetsbare informatie. Wij adviseren over de inrichting van een adequaat beveiligingsbeleid en over de structuur en aansturing van de beveiligingsfunctie. Hierbij wordt betrokken:

Risicoanalyse: welke informatie vertegenwoordigt de grootste waarde voor de organisatie en wat is de aantrekkelijkheid voor anderen
Technische maatregelen: de mogelijkheden om de informatie en communicatie adequaat en gebruiksvriendelijk te beschermen
Procedures: hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie op de werkplek, met partners, thuis en op reis
Screening: het beoordelen van de integriteit van sollicitanten, medewerkers en partners
Patenten: voor de bescherming van Intellectueel Eigendom (IPR)
Incidentafhandeling: melding- en onderzoeksprocedures bij vermeende incidenten
Security awareness: kennisoverdracht over en bewustwording van de waarde van informatie, spionagemethoden en de eigen rol in de bescherming van die informatie

Marcel is het eerste aanspreekpunt voor vragen of informatie over de competenties en specialismen van Adviescentrum BVI. Neem gerust contact op, ik ben altijd bereikbaar op 064 010 5355.

Onze nieuwsbrief ligt voor U klaar!

Uw email adres wordt enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief