Onafhankelijk – Deskundig – Betrouwbaar – Klantvriendelijk

Beveiligingsadvies

Het Adviescentrum BVI adviseert over risicomanagement, beveiliging, cyber security en continuïteitsmanagement . Wij werken volgens erkende werkwijzen en bieden opdrachtgevers bestendige en kostenefficiënte oplossingen. Wij helpen om de weerstand en veerkracht van uw bedrijfsprocessen te vergroten en deze te beschermen tegen kwaadwillend handelen.

Onze Kwaliteiten

Onafhankelijke Adviseurs

Het Adviescentrum BVI is een onafhankelijk adviesbureau voor bedrijven en overheid. Onze kerncompetenties zijn kennis van verschillende sectoren en (internationale) aanpakken voor security en bedrijfscontinuïteit. Met

lees-meer

Duurzame Oplossingen

Wij verschaffen onze opdrachtgevers het gevraagde inzicht en leveren realistische en bestendige plannen van aanpak, gericht op de duurzame bescherming van mensen, organisaties, processen en infrastructuur.

lees-meer

Professionele Ondersteuning

Onze stijl is resultaatgericht, zowel in de strategie (‘het wat’) als in de realisatie (‘het hoe’). Ons werk houdt niet alleen stand op papier, het moet

lees-meer

Brede Ervaring

Het Adviescentrum BVI is in 2010 opgericht door adviseurs van het voormalige Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI). Daarna hebben zich ook andere experts met passie voor

lees-meer

Kennis van Security

Het Adviescentrum BVI bundelt kennis en expertise op het gebied van beveiliging, veiligheid en bedrijfscontinuïteit. Wij kennen verschillende dader- en aanvalstypen waaronder insiders, social engineering, criminaliteit,

lees-meer

Adviesdiensten voor bedrijf en overheid

Beleidsadvies voor veiligheid en beveiliging

Het Adviescentrum BVI ondersteunt organisaties bij het formuleren van beveiligingsbeleid met aandacht voor de mens, cultuur, wet- en regelgeving, investeringen, governance, risicomanagement en compliance (GRC).

Security Scans

Wat zijn de security risico's van uw organisatie? Voldoet uw organisatie aan nationale en internationale regelgeving? De Security Scan geeft u snel zekerheid en inzicht in de 'gaps' en risico's van uw organisatie.

Maatregelenselectie en Ontwerp van Beveiliging

Het selecteren van de juiste mix van mitigerende maatregelen vergt de nodige kennis en inzicht in uw organisatie, het relevante normenkader en in de werking en effectiviteit van die maatregelen.

BREEAM Veiligheidsadvies en Assessments

BREEAM is een integrale beoordelingsmethode voor de duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Sociale veiligheid en beveiliging als onderdeel van BREEAM kunnen door ons worden beoordeeld, verbeterd en getoetst. Daarnaast zijn wij gecertificeerd BREEAM-assessor voor de DGBC.

BIA en BCM Scan

Wij werken volgens de ISO 22301 Business Continuity Management. Dé norm voor leveringszekerheid en continuïteit. Wij helpen om uw bedrijfsprocessen beter te verankeren en te beschermen.

Risicoanalyse

Een actueel en realistisch inzicht in de risico's is de basis voor een verantwoorde investering in beveiliging en bedrijfscontinuïteit. Wij werken met een gevalideerde methodiek om uw risico's zo volledig en objectief mogelijk in te schatten.

Stress Testing & Red Teaming

Zijn uw beveiligingsmaatregelen en kritische bedrijfsprocessen al eens getest door ze aan te vallen of zwaarder dan normaal te belasten? Weet u wanneer uw systemen het begeven en strategische doelstellingen van uw organisatie in het geding komen? Wij kunnen uw organisatie met realistische aanvalsscenario's beproeven.

Interim Management

Voor sommige projecten en werksituaties kan het voor u een uitkomst zijn om een beroep te doen op een ervaren interim manager of projectleider. Graag komen wij u ondersteunen.

Virtuele Security Officer

In een tijd waarin security steeds belangrijker en complex wordt, is het vinden van gekwalificeerd personeel een uitdaging. Wij kunnen als interim of 'virtuele' Security Officer een efficiënte oplossing leveren.

Vraagbaak en Strippenkaart

Voor veel organisaties is het een uitkomst om voor 'kleine adviezen' een beroep te kunnen doen op het Adviescentrum BVI. Dit kan een specialistisch advies zijn, maar ook een second opinion.

ABVI Dienstverlening

Professioneel maatwerk

Kennis Centrum

Ervaring en Competenties van Adviescentrum BVI

ABVI Werkgebieden

Professioneel maatwerk

Onze Werkgebieden

Aviation, Airport en Air Cargo Security

De beveiliging van luchthavens is werk voor specialisten. Het Adviescentrum BVI heeft in Nederland en daarbuiten veel ervaring opgedaan in 'aviation security'.

Drinkwater en Leveringszekerheid

In Nederland wordt door drinkwaterbedrijven serieus beveiligd. Pompstations, waterkelders, productiestraten en informatiesystemen worden beschermd.

Beveiliging van Gas, Elektriciteit en Olie

Bedrijven in de sectoren elektriciteit, gas, olie en kernenergie kennen uitgebreide initiatieven voor security risk management.

Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (en ook voor ROC's en praktijkonderwijs)

Ondwewijs-instellingen moeten de veiligheid van medewerkers en studenten waarborgen.

Beveiliging van Radioactieve Stoffen

Vele instellingen in Nederland werken met radioactieve stoffen. De Uitvoeringsregeling stralingsbescherming van de ANVR stelt ook eisen aan de beveiliging van die stoffen (en apparaten).

Veiligheid in de (Petro)chemie

Geregeld zijn er incidenten in de (petro)chemiesector. Meestal zijn dit geen beveiligingsincidenten. Beveiliging is in deze industrie serieus geregeld.

Veilig Transport en Havenbeveiliging

De transportsector heeft veel te stellen met (georganiseerde) criminaliteit en soms zelfs met terrorisme. De Havenbeveiligingswet en de ISPS Code van de IMO geven kaders voor security.

Risico's in de Veiligheidsregio's

Politie, brandweer, GHOR en Centrale en Gemeenschappelijke Meldkamers spelen een cruciale rol in het lokale veiligheidswerk.

Food Defense in de Voedselketen

Betrouwbare voedselvoorziening is essentieel voor de samenleving. Voor individuele bedrijven is het een voorwaarde voor de reputatie van het merk en voor het overleven.

Risicoanalyses en Beveiliging voor Waterschappen

Ook waterschappen zijn meer aan beveiliging gaan doen. Vooral informatiebeveiliging is actueel.

Adres gegevens:

Zilverreigerstraat 19
2492 TC Den Haag
: 064 010 5355
: info(&)AdviescentrumBVI.nl

Voor informatie kunt U dit contactformulier gebruiken

Informatie Adviescentrum BVI