Radioactieve Stoffen

Vele instellingen in Nederland werken met radioactieve stoffen. In de Uitvoeringsregeling stralingsbescherming van het ministerie van Economische Zaken zijn ook eisen aan de beveiliging van die stoffen (en apparaten) opgenomen.
 
Werkt uw instelling met categorie 1-, 2- of 3-stoffen? En zijn die beveiligd tegen diefstal of misbruik?
Graag ondersteunen wij u of nemen de taken van u over om zo aan het Besluit stralingsbescherming te kunnen voldoen. 
 
De volgende werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren.
  • Opstellen van een Beveiligingsplan
  • Opstellen en afstemmen van beveiligingsmaatregelen
  • 3, 5 of 10 minuten vertraging waarborgen
  • Taken en bevoegdheden beschrijven
  • Procedures opstellen (o.a. voor reactie op incidenten)
  • Afspraken maken met de politie of met een particuliere beveiligingsdienst
  • Opstellen van een evaluatieprogramma
  • Jaarlijks de beveiliging evalueren en het beveiligingsplan aanpassen
Graag bespreken wij met u de mogelijkheden om zo efficiënt mogelijk aan de gestelde regelgeving te voldoen.