Waterschappen

Voor Nederland is het van groot belang dat calamiteiiten door overstorming (natuurrampen) worden voorkomen. Daarom wordt er bij de waterschappen veel aandacht besteed aan calamiteitenmanagement. De continuiteit van de bedrijfsvoering dient gewaarborgd te blijven. Procesveiligheid en de afhankelijkheid van andere infrastructuren zoals elektriciteit en ICT spelen daarbij een rol. Maar ook het beheersen van risico's die ontstaan door kwaadwillend handelen, technisch/organisatorisch falen of 'acts of god' zoals pandemie.
 
Het Adviescentrum BVI ondersteunt opdrachtgevers bij het:
  • inzichtelijk maken van (keten)afhankelijkheden waaronder elektriciteit en ICT;
  • maken van beleid gericht op de beveiliging van de primaire bedrijfsprocessen;
  • tegengaan van ongewenste manipulatie van de bedrijfsvoering waaronder cybersecurity;
  • managen van de operationele continuïteit;
  • versterken van de weerbaarheid en veerkracht van de operationele organisatie;
  • beheersen van risico's vanuit een stakeholderbenadering;
  • vergroten van het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie.
Veel organisatie investeren vooral in beveiligingstechniek, terwijl vaak de mens de zwakste is of juiste sterkste schakel kan zijn. Wij zijn u graag behulpzaam bij het opzetten van een bestendige aanpak voor bewustwording en motivatie van personeel.