Food defense en bedrijfscontinuïteit in de voedselketen

Betrouwbare voedselvoorziening is essentieel voor de samenleving. Voor individuele bedrijven is het een voorwaarde voor de reputatie van het merk en voor het overleven.
 

Food defense

Met food defense wordt de security-aanpak bedoeld om besmetting van het voedsel als gevolg van moedwillig handelen te voorkomen. Food defense is daarbij een onderdeel van een food safety programma. Recentelijk is in BRC en IFC standaarden ook food defense opgenomen. Voedselproducenten moeten daarbij het volgende aantoonbaar maken:
 • Een risicoanalyse op besmetting van voedsel als gevolg van kwaadwillend handelen
 • Preventieve maatregelen, met name op het gebied van toegangsbeheersing
 • Organisatie op beveiliging
 • Bewustwording en kennis op foofddefense

Security van bedrijf

De focus bij fooddefense ligt op het voorkomen van besmetting van het voedsel. Type incidenten die niet tot besmetting van het voedsel leiden zijn buiten scope. Denk bijvoorbeeld aan:
 • Vandalisme met brandstichting en verlies van gehele productiefaciliteit
 • Diefstal van receptuur
 • Diefstal van commerciele gegevens en bedrijfsadministratie
 • Uit frustratie onklaar maken van essentiele bedrijfsmiddelen
De business case voor een degelijk food defense beleid wordt gevormd door het security beleid te verbreden tot het hele bedrijf.
 

Bedrijfs continuïteit management (BCM)

Bedrijfs continuïteit management (BCM) richt zich op het kunnen voortzetten van de productie (klantbediening) na een verstorend incident op kritieke bedrijfsmiddelen en - processen.  Impact van een grote productieverstoring zijn financiele schade, verlies van omzet tijdens de verstoring, schadeclaims, schade aan het vertrouwen en het merk en vooral het verlies van klanten die tijdens of na de verstoring een andere leverancier hebben gekozen. Daarnaast eisen steeds meer klanten dat hun leveranciers een aantoonbare bedrijfscontinuïteit hebben.
 

Adviescentrum BVI en voedselindustrie

Adviescentrum BVI kan u in het volgende ondersteunen:
 • Workshops en quick-scans op food defense, security en BCM
 • Risicoanalyses
 • Strategie en maatregelenselectie
 • Begeleiding van implementatie
 • Op afroep security manager of bedrijfscontinuiteit manager