Nieuwe VSO-dienstverlening

In een tijd waarin security steeds belangrijker en complex is geworden, is het vinden van gekwalificeerde Security Officers een uitdaging. Daarnaast vraagt een hedendaagse benadering van security om een integrale en risico-gedreven aansturing waarbij informatiebeveiliging, cyber security, fysieke beveiliging en bedrijfscontinuïteit meer en meer bij elkaar komen. Bovendien wilt u zich kunnen richten op de eigen kernactiviteiten en is het personeelsbudget eindig. Een flexibele oplossing wordt geboden door de Virtuele Security Officer (VSO) dienstverlening van ABVI, een dienst die wij al meerdere jaren voor enkele van onze klanten invullen.

Wij leveren deze dienst waarbij wij als een parttime Security Officer voor uw organisatie werken. Wij bieden uw organisatie een optimale, flexibele en langdurige samenwerking om uw organisatie te ontzorgen op het gebied van Security Risk Management met als doel om in controle te zijn en blijven over de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw bedrijfsprocessen, gegevens en systemen.

Onze klanten kennen onze adviseurs als pragmatische en resultaatgerichte top security experts en managers met een ruime ervaring. De kern van onze dienstverlening wordt ingevuld door senior security adviseurs/managers met meer dan 15 jaar ervaring. Zij kunnen daarbij steunen op de expertise van andere ervaren en gecertificeerde security specialisten en (ISO 27001 Lead Auditor en ISAE 3402) auditor(s). Al onze mensen excelleren op hun eigen deskundigheid en houden dit o.a. in stand door het volgen of geven van colleges, training en certificeringen zoals CISA, CISSP, CISM, CPP, PSP, RSE. Uiteraard zijn we uitvoerig bekend met wet- en regelgeving zoals de Wbp, VIR-BI, Common Criteria, ISPS en standaarden zoals de ISO 27000 series, ISA99, NIST, NEN 7131 en ISO 22301 of besturingsmodellen zoals COBIT en COSO.

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van beveiligingsbeleid en het identificeren van kritische bedrijfsprocessen, middelen, dreigingen, kwetsbaarheden en risico’s voor uw organisatie. Echter de essentie van onze VSO-dienstverlening is dat we u ook operationeel ondersteunen door maatregelen te helpen treffen en een vastgesteld niveau van security in stand te houden. Onze ‘best in class’ security ondersteuning aan uw organisatie kan bijvoorbeeld bestaan uit:
organiseren van service management over alle beveiligingsaspecten heen (personeel, organisatie, fysiek én ICT);
optreden als sparring partner voor het senior management, projectmanagers en systeemarchitecten;
het vertegenwoordigen van uw organisatie bij interne en externe overleggen en stakeholders;
aansturen van en toezien op de security aspecten t.a.v. leveranciers;
participeren in aanbesteding- en ontwikkeltrajecten;
periodiek actualiseren van een (cyber) dreigingsbeeld;
(op)stellen van informatiebeveiligingseisen;
begeleiden van risico-inventarisaties en impactanalyses;
signaleren en rapporteren over (mogelijke) beveiligingskwesties;
monitoren van (ICT) trends en ontwikkelingen.

Als een virtuele Security Officer werken we nauw samen met direct betrokken (afdelings)managers van uw organisatie en zijn we gemiddeld één dag per week op locatie aanwezig. Daarbij investeren we tijd in het door en door leren kennen van uw organisatie op ICT & security gebied. U kunt optimaal gebruik maken van onze expertise op het gebied van informatiebeveiliging, IT auditing, cybercrime, privacy, cyber security, beveiliging van industriële controle systemen (procesbesturing/SCADA), bedrijfscontinuïteit, fysieke beveiliging en personele beveiliging. Daarbij maken we gebruik van onze eigen risicoanalyse tooling, die desgewenst ook voor u toegankelijk is.   

Voor meer informatie over hoe ABVI u van dienst kan zijn, kunt u contact opnemen met Marcel Spit: 064 010 5355