Transport en (lucht)havens

De spoorwegen, snelwegen, luchtverkeerswegen en het vaarwegennet zijn de transportaders van Nederland. De havens van Amsterdam, Rotterdam en Schiphol zijn daarin knooppunten met internationale allure. Bruggen, tunnels, rangeer- en verkeerspleinen zijn cruciale elementen van deze netwerken. Transport is bovendien afhankelijk van elektriciteit, brandstoffen en telecommunicatie. Grote mensenmassa’s, transport van kostbare goederen en gevaarlijke stoffen alsmede de transparantie en toegankelijkheid maken deze infrastructuur buitengewoon aantrekkelijk voor kwaadwillenden. In verschillende internationale verdragen, Europese directives en nationale wetten komt het belang van veilige en goed functionerende transportmodaliteiten tot uiting. Voorbeelden hiervan zijn:
  • het verdrag van Chicago (International Civil Aviation Organization), Annex 17 on Security;
  • EU Directives 185/2010, 2005/65/EC, 2006/90/EC, 2006/89/EC ;
  • ISPS Code van de IMO;
  • ADNR / ADN;
  • Tunnelwet, Luchtvaartwet, Luchthavenreglement, Havenbeveiligingswet.
Het Adviescentrum BVI kan beleidsmakers en beheerders van vitale transportinfrastructuren ondersteunen met:
  • het opstellen van dreigings- en scenarioanalyses;
  • begeleiden van kwetsbaarheids- en risicoanalyses;
  • compliance beoordelingen en audits;
  • scan van de bedrijfscontinuïteit;
  • training en advies.
Met een Security Scan kunnen wij u snel een eerste indruk geven.