Risicoanalyse

Een actueel en realistisch inzicht in de risico's is de basis voor een verantwoorde investering op beveiliging en bedrijfscontinuïteit.
De risicoanalyse hiervoor bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Business impact analyse: wat zijn de effecten bij uitval of frustratie van vitale processen voor het bedrijf, ketenpartners en samenleving?
  • Dreiginganalyse: met welke opponenten moet het bedrijf rekening houden en wat zijn daden die zij tegen het bedrijf willen en kunnen uitrichten?
  • Kwetsbaarheidanalyse: waar is het bedrijf kwetsbaar voor dreigingen en hoe effectief is hier de beveiliging?
  • Risicoduiding: wat is de samenhang van de verschillende risico's?
Vanzelfsprekend kunnen niet alle risico's worden uitgesloten. Een goede beheersing van risico's houdt daarom ook het accepteren van de restrisico's in.
 
Graag ondersteunen wij u bij het inventariseren en waarderen van de risico's van uw organisatie.