Risicomanagement

Op basis van een goed zicht op de risico's kunnen de nodige beslissingen worden genomen om de risico's te managen:
  • Wat is het ambitieniveau van de risicobeheersing (risk appetite). Welke risico's zijn wel of niet aanvaardbaar?
  • Welke risico's kunnen door een andere inrichting van de bedrijfsprocessen structureel verminderd worden?
  • Op welke wijze kan door security maatregelen de kans op een voor de opponent succesvolle aanval worden verkleind?
  • Op welke wijze kan door effectieve bestrijding van een incident de impact worden verlaagd?
  • Wat zijn mogelijkheden om na een incident het bedrijfsproces tot op zekere hoogte voor te kunnen zetten?
  • Wat zijn mogelijkheden om door herstelcapacteit de periode van uitval te verkorten?
 
 
Binnen het Adviescentrum is kennis aanwezig van verschillende erkende aanpakken op:
  • Risico management
  • Security management
  • Bedrijfs continuïteit management
  • Organisational resilience management