(Petro)chemie

Security incidenten in de chemiesector en in de petrochemie kunnen grote gevolgen hebben voor de externe veiligheid of voor de leveringszekerheid. Om de risico’s te beheersen en de security aanpak te borgen hebben rijksoverheid, brancheverenigingen en verschillende bedrijven in deze sectoren samengewerkt om een security management aanpak in te voeren en regelmatig de risico’s en benodigde maatregelen te evalueren.

Het Adviescentrum BVI ondersteunt opdrachtgevers bij:
  • het uitvoeren van een risicoanalyse;
  • de ontwikkeling van het beveiligingsplan;
  • de selectie van kostenefficiënte en doeltreffende maatregelen;
  • het verder professionaliseren van de security management aanpak en waar nodig integratie met een bedrijfscontinuïteit aanpak;
  • het implementeren of het beoordelen van security maatregelen (mogelijke referenties zijn de European Responsible Care Security Code en de ISPS code); 
  • het periodiek actualiseren van de risicoanalyse en de beoordeling van het maatregelenpakket.
Neem contact op voor een nadere kennismaking!