Over ons

Het Adviescentrum Bescherming Vitale Infrastructuur is een onafhankelijk adviesbureau voor de bescherming en veerkracht van vitale processen en vitale infrastructuur. Onze kerncompetenties zijn kennis van vitale sectoren en (internationale) aanpakken op security en bedrijfscontinuiteit. Met onze gerichte focus op vitale sectoren zijn we uniek in Nederland.
Wij werken voor en met beheerders en beleidsmakers (bedrijven en overheden) van vitale infrastructuur in Nederland en Europa. Met onze ervaren adviseurs onderzoeken wij het risicovraagstuk, ondersteunen onze opdrachtgevers met de vorming van beleid en ontwikkelen of toetsen het maatregelenconcept passend bij de situatie en de risicoambitie.
Onze stijl is resultaatgericht, zowel in de strategie ('het wat') als in de realisatie ('het hoe'). Ons werk houdt niet alleen stand op papier, het moet voor alles zijn vruchten afwerpen in de vaak weerbarstige praktijk. Onze opdrachten voeren wij uit met een team van experts die gezamenlijk, maar allen vanuit hun eigen vakgebied en perspectief, opereren. De gezamenlijke kerncompetentie vormt de professionele kijk en expertise op het terrein van risicoanalyse, risicomanagement en continuiteit management, de organisatorische, procedurele en personele aspecten en de fysieke beveiliging, informatiebeveiliging en de beveiliging van de procesbesturing.
Wij verschaffen onze opdrachtgevers het gevraagde inzicht en leveren realistische en bestendige plannen van aanpak, gericht op de duurzame bescherming van vitale processen en infrastructuur.
Het Adviescentrum BVI is opgericht door adviseurs van het voormalige Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI), nadat deze organisatie in het voorjaar 2010 werd ontbonden. Daarna hebben zich ook andere experts aangesloten. Wij hebben een cooperatieve organisatievorm, omdat wij vinden dat daarin ervaren professionals met passie het beste tot hun recht komen. Wij onderhouden een actief netwerk van experts en kennisinstellingen, waarmee we graag samenwerken.