Maatregelenselectie en Ontwerp van Beveiliging

Het selecteren van de juiste mix van veiligheidsmaatregelen vergt de nodige kennis van en inzicht in uw organisatie en in de werking en effectiviteit van die maatregelen. Een kosten-baten analyse en een Gap analyse (compliance) mogen dan niet ontbreken.

Bij het Adviescentrum BVI is veel kennis aanwezig van:
  • Fysieke beveiliging - sloten, hekwerken, sluizen, hang- en sluitwerk, compartimenten, kluizen, weringen o.a. voor het verkrijgen van BREEAM credits volgens MAN8 – MAT003 en MAT101;
  • Personele aspecten - werving, selectie, screening, VOG, antecedentenonderzoek, sancties, beloningen, motivatie;   
  • Informatiebeveiliging en beveiliging van procesbesturing - IT/ICS, SCADA, IDS, GRC, ITIL, ISO 27000; 
  • Dreigingen - terrorisme, CBRN, explosieven, brand, criminaliteit, inbraak, diefstal, afpersing, fraude, intern;
  • Bestuurlijke en juridische aspecten - Privacy, GDPR, AVG, Wbp, Wpbrb, handhaving, toezicht;
  • Communicatie en bewustwording - E-learning, trainingen, workshops, menselijk gedrag, programma's. 

Het selectieproces moet borgen dat:

  • maatregelen in samenhang (integraal) worden gekozen;
  • heldere beoordelingscriteria worden gehanteerd; 
  • getroffen maatregelen met regelmaat worden getoetst en geëvalueerd; 
  • het pakket aan maatregelen risico-effectief, kostenefficiënt en bestendig is. 

Onze beveiligingsadviezen zijn altijd maatwerk!

Vraag gerust om een offerte.