Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (en ook voor ROC's en praktijkonderwijs)

Universiteiten en Hoge Scholen staan voor de uitdaging de veiligheid voor hun medewerkers en studenten te borgen en daarmee de doelstellingen van de instellingen te onderschrijven. Het 'Managementsysteem Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs’ (MIVH) is ontwikkeld om dit te ondersteunen. Tien verschillende veiligheidsthema's worden hierin gebundeld om integraal de risico’s te kunnen monitoren en beheersen.

Wij hebben een handreiking opgesteld om dit managementsysteem in uw instelling in te voeren. Ook hebben wij aan de vragenlijst gewerkt die als audittool voor zelfbeoordeling kan dienen. 
 

U kunt ons inschakelen voor de volgende activiteiten:

  1. Integrale Risicoanalyse: een heldere schets van de risico's voor prioritering van maatregelen
  2. Veiligheidsverantwoording: een foto van de getroffen maatregelen en restrisico's
  3. Plan van aanpak: om veiligheidsbeleid te formuleren en een managementsysteem in te richten
  4. Kosten- en batenanalyse: vergroot het rendement van de veiligheidsaanpak
  5. Impactanalyse: de start van een continuïteitsplan voor kritieke processen
  6. Beveiligingsplan: integrale veiligheid voor een Veilige Campus
  7. Privacy toets: zicht op privacy compliance
  8. Brandveiligheids- en BHV-toets: breng veiligheid net een stapje verder

Bel gerust voor een oriënterend gesprek!

064 010 5355
 
D