Energie

De samenleving is sterk afhankelijk van energie. De energieketen bestaat uit winning. productie, import, transport en distributie naar de eindgebruiker. Verstoringen in de levering van elektriciteit, gas of olieproducten hebben grote effecten  in de maatschappij. De leveringszekerheid van gas en elektriciteit is dan ook bij wet geregeld.
Bij kernenergie is vooral externe veiligheid en de safeguarding van splijtstoffen van belang. In de veiligheidsconcepten voor energietransport en –distributie wordt de rol van de procesbesturing steeds prominenter. Ook de introductie van ‘intelligente netten en meters’ eist herziening van het beveiligingsconcept.
 
Het Adviescentrum BVI ondersteunt opdrachtgevers bij het:
  • in kaart brengen van belangen en afhankelijkheden;
  • in kaart brengen van dreigingen (all hazard);
  • ontwerp van security maatregelen tegen kwaadwillend handelen;
  • ontwikkelen van response plannen (door overheidsdiensten); 
  • ontwerp van continuïteit management maatregelen (herstelvermogen) om de omvang van een incident te verkleinen;
  • definiëren van bestuurlijke maatregelen voor de veiligheid en leveringszekerheid van energie en omgang met schaarste.
Met een Security Scan kunnen we snel uw kwetsbaarheden in kaart brengen.
M: 064 010 5355