Drinkwater

Drinkwaterbedrijven hebben een in wetgeving verankerd Goed Huisvaderschap ingevoerd om inhoud te geven aan beveiliging van hun processen en bedrijfsmiddelen tegen kwaadwillend handelen. Afgelopen jaren zijn via programma’s grote investeringen uitgevoerd.
 
Het Adviescentrum BVI ondersteunt waterbedrijven bij:
  • de verdere organisatorische implementatie van beveiliging, inclusief bewustwording en andere personele maatregelen, om een nog groter rendement te halen uit hun investeringen;
  • het verder professionaliseren van de bestaande security management aanpak en waar nodig integratie met een bedrijfscontinuïteit aanpak;
  • de actualisering van de risicoanalyse en de beoordeling van het maatregelenpakket;
  • de beoordeling van toepasbaarheid van nieuwe detectie en early warning toepassingen;
  • de beoordeling en mogelijke herziening van de beveiliging van procesbesturing.
Bovendien ondersteunen wij bedrijven graag bij het implementeren van de Security Management Norm 2017.
 
Belt u ons?