Beleidsadvies

Het beleid van een organisatie geeft richting en ambitie aan onder andere de veiligheidsprogramma's van de organisatie. Aspecten die daarbij van belang kunnen zijn:
  • dreigingen, risico's en incidenten;
  • belangen, bedrijfsprocessen en onderdelen;  
  • (juridische) verantwoordelijkheden en eisen van ketenpartners;
  • toebedeling van taken binnen de organisatie en van eventuele outsourcing;
  • budgettering, risico-acceptatie of ambitie;
  • tijdpad van ontwikkeling en implementatie en mijlpalen. 
Graag ondersteunen wij u bij het verder ontwikkelen van uw veiligheidsbeleid.