Risicoanalyse

Twitter
LinkedIn
Facebook
Email

Risicoanalyse

Een actueel en realistisch inzicht in de risico’s is de basis voor een verantwoorde investering in beveiliging en bedrijfscontinuïteit.
De risicoanalyse hiervoor bestaat uit de volgende onderdelen:

   business impact analyse (BIA): wat zijn de effecten bij uitval of frustratie van vitale processen voor het bedrijf, ketenpartners en samenleving
   dreigingsanalyse: met welke opponenten moet het bedrijf rekening houden en wat zijn daden die zij tegen het bedrijf willen en kunnen uitrichten
   kwetsbaarheidsanalyse: waar is het bedrijf kwetsbaar voor dreigingen en hoe effectief is hier de beveiliging
   risicoduiding: wat is de samenhang van de verschillende risico’s.

Vanzelfsprekend kunnen niet alle risico’s worden uitgesloten. Een goede beheersing van risico’s houdt daarom ook het accepteren van de restrisico’s in.

Graag ondersteunen wij u bij het inventariseren en waarderen van de risico’s van uw organisatie.

Marcel is het eerste aanspreekpunt voor vragen of informatie over de competenties en specialismen van Adviescentrum BVI. Neem gerust contact op, ik ben altijd bereikbaar op 085 3030 209 of 064 010 5355.

Onze nieuwsbrief ligt voor U klaar!

Uw email adres wordt enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief

Sluit Menu