Publicaties


Security Management Systeem Normen 2017

Wij hebben het initiatief genomen om een universele Security Management Systeem Norm 2017 te ontwikkelen. Dat hebben we samen met 15 gerenommeerde security professionals gedaan. Ook hebben we een Engelstalige versie ontwikkeld.   

of op Google.Play Books als PDF: 
 

Vitaal in internationaal perspectief

Dit artikel schetst de stand van zaken ten aanzien van de bescherming van vitale infrastructuur in de Verenigde Staten, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. 

 

ISO 22301 op bedrijfs continüïteit management

Dit artikel beschrijft wat nieuw is aan de ISO norm op BCM en hoe deze toegpast kan worden. Joris Hutter, jaarboek Beveiliging Totaal 2013
 

Security en asset management

Dit artiel beshrijft de aanpak van security risoc gebaseerd beheer van infrastructuur objecten bij Rijkswaterstaat. Martijn Flinterman (RWS) en Joris Hutter, tijdschrift Civiele Techniek (2012)
 

8 succesfactoren voor implementatie NEN 7131

Dit artikel gaat in op acht succesfactoren voor de implementatie van een organisational resilience management systeem. Joris Hutter, jaarboek Beveiliging Totaal 2012
 

Security performance management

In dit artikel wordt vanuit algemene performance aanpakken een vertaalslag gemaakt naar de toepassing voor security. Joris Hutter, tijdschrift Security Management (2008)