NEN 7131 op organisational resilience

De in 2010 geintroduceerde NEN 7131 is een guideline op het plannen en aantoonbaar maken van de veerkracht van de organisatie op incidenten die de bedrijfscontinuitet bedreigingen. Opzettelijk en onopzettelijk veroorzaakte gebeurtenissen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de kritische functies van de organisatie. De guideline richt zich op een integrale aanpak van:
  • Security
  • Crisis omgang
  • Bedrijfscontinuiteit

De NEN 7131 heeft eenzelfde Plan-Do-Check-Act indeling als ISO 14000 (milieu management), OHASA 18000 (arbo), waardoor organisaties eenvoudiger op een integrale wijze de omgang op veel veiligheid aantastende gebeurtenissen kunnen organiseren. Overigens heeft ook ISO 27000 (informatiebeveiliging) een vergelijkbare indeling.

De NEN 7131 is gebaseerd op de internationale norm 'management system on organisational resilience' die ook in andere landen is geintroduceerd en naar verwachting binnen enkele jaren tot ISO standaard zal worden verheven. In de Verenigde Staten stimuleert het Department of Homeland Security bedrijven en instellingen deze werkwijze in te voeren.