Links en documenten

Het Adviescentrum BVI bouwt voort op de expertise, die in het voormalige Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI) is opgebouwd. Met het NAVI heeft destijds een significante impuls gegeven aan de programma's Bescherming Vitale Infrastructuur respectievelijk Nationale Veiligheid. Vanaf deze pagina zijn onder andere de handreikingen van het voormalige NAVI op te vragen.
 
Op de website van de AIVD is veel informatie te vinden voor organisaties die doelwit kunnen zijn van extremisme, terrorisme en spionage. Ook de NCTV heeft een interessante site met informatie over terrorisme, cybercrime en mitigerende maatregelen.
 
Ook zonder een groot beroep op beveiligingstechniek kan het veiligheidsniveau aanzienlijk worden vergroot met een CPTED aanpak ('Crime Prevention Through Environmental Design'). Op de website veilig-ontwerp-beheer.nl staan maatregelen voor verschillende situaties met Nederlandse foto's.
 
Het Britse National Counter Terrorism Security Office (NaCTSO) heeft een een interessante reeks publicaties over anti-terrorisme maatregelen.
 
Indien u andere documenten of informatie nodig heeft, neemt u dan even contact op. Mogelijk kunnen wij u helpen of u verder verwijzen.