Explosion Protection

Bomaanslagen door vrijheidsstrijders, terroristen en ‘lone wolves’ zijn van alle tijden. Zelfgemaakte bommen – Improvised Explosive Devices (IED’s) variëren van bombrieven tot vrachtwagens vol explosieven. Kwetsbare mensenmassa’s – Soft Targets – en vitale infrastructuur zijn geliefde doelen van deze antagonisten.
Aan de bescherming – Protective Security – van personen en kritische infrastructuur tegen de effecten van bomaanslagen wordt mondiaal gewerkt door overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijven. In het International Physical Security Forum (IPSF) worden resultaten van wetenschappelijk en toegepast onderzoek uitgewisseld. Ook wordt samengewerkt aan innovatieve oplossingen en beschermingsmaatregelen.
 
Ook uw organisatie kan met een bomdreiging worden geconfronteerd. Een telefonische bommelding of een bombrief is nooit uit te sluiten. Ook kan de bomdreiging gericht zijn op een doelwit in de buurt van uw locatie.
 
Het Adviescentrum BVI heeft ervaring met het analyseren van extreme dreigingen en het ontwerpen van beschermingsmaatregelen tegen bomaanslagen en staat in nauw contact met (internationale) kenniscentra, ingenieursbureaus en leveranciers van Protective Security technologie. Waar een bomdreiging voorstelbaar is, kan het Adviescentrum BVI ondersteuning bieden bij:
  • het analyseren van de dreiging naar ernst en waarschijnlijkheid;
  • het ontwikkelen van procedures voor vroegtijdige onderkenning van IED’s en het in veiligheid brengen van personen;
  • het selecteren van maatregelen om de effecten van een explosie te beperken;
  • het ontwerpen van barrières om het explosief (bijvoorbeeld in voertuig) buiten uw gebouwen en op afstand te houden.