CBRN security

CBRNe staat voor chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair. In een aantal vitale sectoren wordt gewerkt met chemische en biologische middelen. De aandacht voor CBRNe secrity maakt daar onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Maar ook bedrijven die niet zelf met deze agentia werken, kunnen geconfronteerd worden met besmettingsrisico's, bijvoorbeeld vanwege de vestigingslocatie of omdat het concern een doelwit voor aanslagen is. De oorzaak kan daarmee liggen in menselijk-organisatorisch-technisch falen, maar ook in 
kwaadwillend handelen met verstrekkende gevolgen. Voor effect beperking is de oorzaak niet relevant, maar wel voor de te nemen tegenmaatregelen.
 

Fysieke en personele beveiliging CBRN

De bedrijfscontinuiteit komt in gevaar als
  • Toeleveranties onbruikbaar blijken vanwege besmetting
  • Proceskritisch personeel uitgeschakeld wordt
  • Het personeel onder de kritische sterkte komt
  • De werkzaamheden opeens sterk bemoeilijkt worden door de noodzaak om beschermende kleding te dragen in gebouwen en op terrein of
  • De consumptieveiligheid van het product niet gegarandeerd kan worden
Dit kan naast natuurlijk oorzaken - waaronder ziekten - ook door incidenten met CBR gif. Bekende voorbeelden zijn de Anthrax brieven en vergiftigde voedselwaren.
Door slim ontwerp en aanbrengen van beschermende middelen kunnen gebouwen aan de gebruikers bescherming tegen deze gevaren bieden. Buiten de gebouwen kan persoonlijke bescherming zorgen dat personeel niet vergiftigd raakt. Volgens dezelfde principes van risicomanagement dienen middelen en procedures wel overdacht, aangeschaft en geoefend worden.