Omgang met bedrijfsspionage

Veel organisaties zijn kwetsbaar voor spionage door (bevriende) inlichtingendiensten, conculega’s en particuliere onderzoekers (informatiemakelaars). Vertrouwelijke informatie komt ongewild in vreemde handen. Helaas verliezen veel organisaties hun vertrouwelijke informatie onnodig door onachtzaamheid van medewerkers. Documenten en andere informatiedragers zijn dan niet afgeschermd, gesprekken zijn eenvoudig te volgen en vertrouwelijke informatie wordt goedgelovig aan derden verstrekt. Indien ontfutselde informatie uit een samenwerkingsverband komt, is het vertrouwen in de samenwerking langdurig geschaad. Als het om eigen intellectueel eigendom gaat, verliest de organisatie haar toekomstige inkomsten uit deze informatie.
Het Adviescentrum BVI ondersteunt organisaties bij het beveiligen van gevoelige, vertrouwelijke, kostbare en/of kwetsbare informatie. Wij adviseren over de inrichting van een adequaat beveiligingsbeleid en over de structuur en aansturing van de beveiligingsfunctie. Hierbij wordt betrokken:
  • Risicoanalyse; welke informatie vertegenwoordigt de grootste waarde voor eigen organisatie en wat is de aantrekkelijkheid voor anderen;
  • Wat zijn technologische mogelijkheden om de informatie en communicatie adequaat en gebruiksvriendelijk te beschermen;
  • Procedures op de omgang met vertrouwelijke informatie op de werkplek, met partners, thuis en op reis;
  • Aanpak op screening van medewerkers en bedrijfs- en projectpartners;
  • Toepassing van Intelllectueel EIgendom bescherming (IP);
  • Melding- en onderzoeksprocedures bij vermeende incidenten;
  • Kennisoverdracht en bewustwording op de waarde van informatie, spionagemethoden en de eigen rol in de bescherming van die informatie.