Geplaatst op 22.10.2016 door
De Security Management Systeem Norm 2016 is gepubliceerd op Lulu.com. Op 14 december wordt tijdens het Congres Nationale Denktank Integrale Veiligheid bij DNB het eerste exemplaar symbolisch aan de voorzitter van De Vereniging van Beveiligingsprofessionals (De VBN), Pieter-Christiaan van Oranje aangeboden.
Met hartelijke dank aan de leden van de Begeleidingscommissie die mij hebben aangemoedigd, gecorrigeerd en van veel feedback hebben voorzien. Ook de VBN en het Benelux Chapter van ASIS International dank ik voor hun support. 

Met deze norm kunnen wij Security beter structureren, organiseren en uitdragen in algemene management termen. Security moet weer begrepen worden in de organisatie. Ook moeten wij de veiligheidsdomeinen beter aan elkaar verbinden om zo de risico’s van de organisatie te kunnen managen. Dan zijn Security Managers weer een gesprekspartner voor de directie en het management.

Deze norm helpt daarbij! 

Naast de normtsekst heeft dit document de volgende vijf bijlagen:
  1.   Beheersmaatregelen SMS Norm 2016 met key controls
  2.   Handreiking voor de implementatie van een SMS met plan van aanpak
  3.   Handreiking voor een directiebeoordeling met vragenlijst
  4.   Voorbeeld van een Verklaring van Toepasselijkheid
  5.   Handreiking voor een Periodiek Inspectie Programma met voorbeeld 
De SMS Norm 2016 wordt herzien. Binnenkort zal versie SMS Norm 2017 verschijnen!


Afbeelding(en):

Zelf reageren